வீட்டில் செல்லப் பிராணியாக கிளி ,மைனா போன்ற பறவைகள் வைத்திருப்பவர்களின் அவதானத்திற்கு

0
131

மைனா கிளி வளர்த்த உக்குவெல பிரதேசத்தில் சிலர்
கைது செய்யப்பட்டு மைனா பறவைக்கு 20000/- ரூபாவும்
கிளி 40000 – 80000/-ரூபா தண்டப்பணம் அறவிட்டு வலக்கு தொடரப்பட்டு இருக்கிறார்கள் .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here